Vergoeding & vervoer 

Vergoeding om gebruik te kunnen maken van Dagopvang "De Harmonie" komt uit de WMO
( WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ) 

Indicatie vergoeding & vervoer 

Om in aanmerking te komen voor een plaats binnen onze Dagopvang "De Harmonie"dient u een indicatie te hebben die wordt afgegeven door iemand van het wijkteam, waaraan u verbonden bent.  Deze  indicatie zal indien noodzakelijk tijdens een keukentafelgesprek met iemand van het wijkteam worden afgegeven .Deze indicatie brengt uw zorgbehoefte in kaart van waaruit de vergoeding voort vloeit. Daarnaast zal er eventueel ook een indicatie afgegeven worden voor het vervoer, daar Dagopvang
"De Harmonie" de beschikking heeft over een eigen chauffeur met passend vervoer. U wordt s,morgens rond de klok van  09.00 uur netjes bij de voordeur opgehaald en s,middags rond de klok van 16.00 uur weer thuisgebracht. U kunt natuurlijk ook zonder indicatie bij onze dagopvang terecht. De vergoeding komt dan voor uw eigen rekening. Deze zal  € 32,- per dagdeel en € 64,- voor een hele dag bedragen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de vergoeding en het vervoer? Of wilt u meer weten over Woon- en Zorghuis “De Harmonie” zelf? U kunt ons vrijblijvend bereiken op 06 - 18 11 88 82, 026 - 321 10 39 of ga naar contact.


Ga naar contact

Dagopvang "De Harmonie"

M: 06 - 18 11 88 82
T. 026 - 321 10 39
E: info@deharmonie-wonenmetzorg.nl

KvK nummer: 50463489

Ons adres
Akkerwindestraat 1 512
6832 CR Arnhem