Belang voor u als familie 

Voor u als familie van de bewoner of cliënt is het kunnen deelnemen aan familieparticipatie zeer belangrijk. U heeft korte of langere tijd de zorg voor uw dierbare op zich genomen. U heeft hierdoor het gevoel gehad nog iets voor uw dierbare te kunnen betekenen. Het is belangrijk dat u dat op uw eigen manier en in goed overleg met uw dierbare zo lang mogelijk voort kunt zetten. Doordat u als familie deel wilt en kunt nemen in de zorgverlening/daginvulling voor uw dierbare heeft u het gevoel dat u de regie nog een beetje in eigen handen kunt houden en op kunt komen voor de belangen van uw dierbare.

Langzaam afscheid nemen

Het kan u ook helpen bij het langzaam afscheid kunnen nemen van uw dierbare die ten gevolge van het dementieel syndroom steeds verder achteruit zal gaan. Dit is voor u als familie zeker belangrijk want hierdoor kunt u ook beter leren omgaan met uw eigen gevoelens. U kunt minder last krijgen van schuldgevoelens omdat u uw dierbare niet meer thuis  of volledig thuis kunt verzorgen. Het is voor u als familie belangrijk om het samenzijn met de bewoner of cliënt goed en met voldoening af te kunnen sluiten. Dit zal een positief effect hebben op het rouwproces waarin u als familie mee te maken krijgt al vanaf het begin dat uw dierbare ziek wordt.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ons? Of wilt u meer weten over Woon- en Zorghuis “De Harmonie” zelf? U kunt ons vrijblijvend bereiken op 06 - 18 11 88 82, 026 - 321 10 39 of ga naar contact.


Ga naar contact

Woon- en zorghuis "De Harmonie"

M: 06 - 18 11 88 82
T. 026 - 321 10 39
E: info@deharmonie-wonenmetzorg.nl

KvK nummer: 50463489

Ons adres
Huissensestraat 238-9
6833 JH Arnhem