Belang voor ons als zorgverleners

Familieparticipatie heeft ook voor ons als zorgverleners zeker voordelen. De familie neemt ons vaak veel taken uit handen waardoor wij als zorgverleners meer tijd hebben voor andere taken ten behoeve van de bewoners en cliënten. Dit moet echter niet het uitgangspunt zijn! De bewoner en de  cliënt ( uw dierbare ) moet dit ook als meerwaarde in zijn / haar leven beleven en het fijn vinden dat u als familie mee participeert in de zorg.

Invloed van familie

Over het algemeen kent u als familie de bewoner / cliënt veel beter dan wij als zorgverleners. Daardoor kunnen wij als zorgverleners via u als familie veel informatie krijgen over wat belangrijk is voor de bewoner en de cliënt. Door als zorgverleners goed naar u als familie te luisteren leren wij beter om te gaan met de bewoner en de cliënt en u als familie. Hierdoor kunnen wij als zorgverleners beter een prettig woonklimaat, daginvulling en kwaliteit van zorg nastreven met als doel kwaliteit van leven voor de bewoner en de cliënt en een goede samenwerking met u als familie.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ons? Of wilt u meer weten over Woon- en Zorghuis “De Harmonie” zelf? U kunt ons vrijblijvend bereiken op 06 - 18 11 88 82, 026 - 321 10 39 of ga naar contact.


Ga naar contact

Woon- en zorghuis "De Harmonie"

M: 06 - 18 11 88 82
T. 026 - 321 10 39
E: info@deharmonie-wonenmetzorg.nl

KvK nummer: 50463489

Ons adres
Huissensestraat 238-9
6833 JH Arnhem