Familieparticipatie

Binnen Woon- en Zorghuis “De Harmonie” en Dagopvang “De Harmonie” vinden wij als zorgverleners het samenwerken met uw familie zeer belangrijk. Voor u als bewoner of cliënt is familie vaak nog het enigste wat u heeft en deze contacten moeten volwaardig blijven. Als u zelf niet meer (goed) kunt aangeven wat voor u belangrijk is dan vinden wij het fijn als uw familie dit wel kan doen.

Doordat wij informatie via uw familie over uw levensloop krijgen kunnen wij u betere belevingsgerichte zorg bieden en zorg dragen voor goede kwaliteitszorg. Wij zullen regelmatig de zorg voor u als bewoner en cliënt evalueren met u en uw familie. Op die manier blijft zowel u als uw familie geïnformeerd over hoe het met u gaat en of de zorg en zorgleefplan bijgesteld moet worden.

U mag als familie van de bewoner of cliënt altijd deel uit blijven maken van de zorg aan uw dierbare.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ons? Of wilt u meer weten over Woon- en Zorghuis “De Harmonie” zelf? U kunt ons vrijblijvend bereiken op 06 - 18 11 88 82, 026 - 321 10 39 of ga naar contact.


Ga naar contact

Woon- en zorghuis "De Harmonie"

M: 06 - 18 11 88 82
T. 026 - 321 10 39
E: info@deharmonie-wonenmetzorg.nl

KvK nummer: 50463489

Ons adres
Huissensestraat 238-9
6833 JH Arnhem