Heeft u een klacht?

Klachtenfunctionaris & Klachtencommissie van Dagopvang & Woon- en Zorghuis “De Harmonie”.

Zowel Dagopvang als Woon- en Zorghuis “De Harmonie” streven transparantie na. Dit houdt in dat wij ons open willen stellen en eerlijk willen zijn naar de buitenwereld, zoals onze cliënten, bewoners, familie/mantelzorgers als alle andere mensen met wie wij samenwerken. Echter waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Wat hierin belangrijk is dat we met zijn allen moeten kunnen leren van de fouten die wij maken. Als zorgondernemers van “De Harmonie” vinden wij het belangrijk om terug te horen wanneer er zaken rondom de dagbesteding, het wonen en de zorg volgens u en / of uw familie niet goed verlopen. Om zo de kwaliteit van de dagbesteding, het wonen en de zorg steeds weer opnieuw te kunnen verbeteren  en de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel te kunnen houden en te waarborgen.

Indien u en / of uw familie een klacht heeft over de dagbesteding, het wonen en de zorg binnen
“De Harmonie”, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Dit kan via onze mail: info@deharmonie-wonenmetzorg.nl , of u kunt de brief naar ons opsturen of persoonlijk afgeven op de Dagopvang of het Woon- en Zorghuis.

Als wij uw mail/brief binnen hebben gekregen zullen wij u en / of uw familie hierover berichten en uitnodigen voor een gesprek om zo samen de klacht duidelijk te krijgen en op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en u en/of uw familie krijgt daar een kopie van. Na het gesprek zullen wij de gemaakte afspraken en / of verbeterpunten meenemen naar ons team van medewerkers zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Twee weken na het eerste gesprek zullen we nogmaals met u en / of uw familie in gesprek gaan om te evalueren of de klacht verholpen is en indien nodig verdere afspraken maken.

Zowel dagopvang als woon en zorghuis “De Harmonie” heeft zich aangesloten bij Stichting Expertisecentrum Klacht - en  Gezondheidsrecht ( ECKG )  . Mail gegevens:  administratie@eckg.nl 
Per post: Lombokstraat 20, 2022 BJ Haarlem.
Hier kunt u indien nodig ondersteuning krijgen van een klachtenfunctionaris.

Daarnaast heeft zowel dagopvang als woon en zorghuis "De Harmonie" zich aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken. www.degeschillencommissie.nl


Henk en Gerrie, Zorgondernemers van “De Harmonie”.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ons? Of wilt u meer weten over Woon- en Zorghuis “De Harmonie” zelf? U kunt ons vrijblijvend bereiken op 06 - 18 11 88 82, 026 - 321 10 39 of ga naar contact.


Ga naar contact

Klacht melden

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons Woon- en Zorghuis en onze Dagopvang. Heeft u het idee dat er iets niet goed is gegaan of wilt u iets melden over één van onze medewerkers? Gebruik dan het formulier hier onder.

Uw voor- en achternaam

Uw e-mailadres

Bericht

loading