Gastenboek 

Marian klom

Langs deze weg wil ik Henk en Gerrie en het personeel van dagopvang "De Harmonie" in het Bruishuis bedanken voor de jaren lange goede zorgen van mijn schoonouders.. Vooral mijn schoonmoeder genoot van de dagen dat ze naar de dagopvang ging. Dit noemde ze haar clubje. Ook zorgde Henk ervoor dat er elke donderdagavond iemand bij hun thuis kwam oppassen zodat hun zoon Chris ook een avond voor zichzelf had . Dank jullie wel.

Met vriendelijke groeten.
Marian Klom

Marion Swaghoven-Geurtse
ajuutjes@hotmail.com

allereerst zal ik mezelf even voorstellen, Ik ben Marion Swaghoven-Geurtse,de dochter van mevr. Geurtse -Blom. Toen ik met mijn moeder voor de eerste keer kwamen kijken op de dagbesteding zijn wij liefdevol ontvangen. Mijn moeder is meteen de hele ochtend gebleven. Op de lichamelijke gesteldheid van mijn moeder werd erg goed gelet. Was er iets wat Henk niet vertrouwde ,dan belde hij gelijk. Mijn moeder werd elke keer netjes opgehaald en weer thuis gebracht naar haar appartement. Het eten was allemaal prima verzorgt. Op de dagbesteding was erg aardig personeel. Mijn moeder is anderhalf jaar op de dagbesteding geweest, zij ging daar 3 dagen in de week naar toe en heeft daar een hele fijne tijd gehad

Gerard Freriks
g.freriks@chello.nl

25-04-2017 Beste gastenboek bezoeker, Mijn naam is Gerard Freriks, ik ben de oudste zoon van wijlen Mw.Freriks, beter bekend als Marie. Medio half Maart 2013 is Marie bij Woon en Zorghuis de Harmonie komen wonen, dit omdat na het overlijden van haar man/onze vader zij enige jaren een appartement in Malburgstaete heeft bewoond en het met haar gezondheid aanzienlijk verslechterde en zichzelf verwaarloosde en vereenzaamde. Eind Februari/begin Maart kwam mijn broer op de website van Woon en Zorghuis de Harmonie op de foto’s een kennis tegen en is hiermee in contact gekomen. Woon en zorghuis de Harmonie is een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen waar 24 uur zorg gegeven word, er is zeer veel persoonlijke aandacht voor de bewoners, er zijn 2 woonkamers, een keuken, en slaapkamers waar men zich van tijd tot tijd terug kan trekken, er is televisie, op z’n tijd muziek, etc. etc. Wij hebben toen een kijkje genomen en besloten om Marie hier te huisvesten. Nadat zij bij de Harmonie, bij Gerrie, Ria, Henk en het verzorgende personeel binnen kwam werd zij liefdevol opgevangen aldaar en kon er weer enige regelmaat in haar dagritme gebracht worden, wat de laatste jaren niet echt gebeurd was. Haar medicatie en eet patroon werden weer met regelmaat en op tijd genuttigd wat thuis niet altijd gedaan werd, en ook werd er aandacht aan haar geschonken, wat zij altijd graag wilde, maar de laatste tijd erg weinig was voorgekomen. In het begin was het voor alle partijen wel even wennen, omdat er toch aanpassingen gedaan moesten worden, een lachje hier en een traantje daar. Naarmate de tijd vorderde kreeg Marie het steeds beter naar de zin, regelmatig werden er uitjes gemaakt zoals een etentje, een dagje weg, een wandelingetje, een spelletje doen, of eens een liedje zingen of wat anders, ook was er contact met medebewoners, ook mocht er samen een wasje gevouwen worden of de vaat gedroogd worden, en werd er gezamenlijk gegeten. Maar ja , mensen worden ouder en zo ook Marie, op 9 mei 2016 mocht zij in het bijzijn van haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, haar zus en een vriendin 90 jaar worden. Haar gezondheid was niet echt geweldig, maar het ging, doch naarmate de weken hierna verstreken ging Marie verder achteruit, ze is medisch op verantwoorde manier voorzien van goede medicatie waardoor zij rustig werd, voorzien door de leiding (Gerrie/Ria en het verzorgende personeel geholpen, maar in het weekend van 14/15 januarie ging het ineens hard en op 17 januarie is zij na eerst beurtelings waken overdag/’s avonds van dochter Ria en zoon Henri, in het bijzijn van haar zoon Gerard is zij ’s nachts vredig ingeslapen. Wij Familie Freriks zijn hierbij Woon en Zorghuis de Harmonie Henk, Gerrie, Ria en verplegend personeel zeer dankbaar voor hun hartelijkheid en geleverde diensten gedurende de tijd dat Marie bij hun verbleef, en kunnen de Harmonie van harte bij een ieder aanbevelen. Met vriendelijke groet Gerard Freriks

   
Wil de Haas
de_haas_grofru@hotmail.com

22_04_2017 Hallo,mijn naam is Wil de Haas.Na 5 maanden naar dagbesteding te zijn geweest bij de Harmonie ,waar hij telkens voor opgehaald en weer thuis gebracht werd door Henk,brak de tijd aan dat het (hard) nodig was,dat mijn zwager,Piet de Haas,opgenomen werd bij de Harmonie,want het ging echt niet meer,alleen thuis.Piet had Alzheimer.Hij begon zich te verwaarlozen,was telkens alles kwijt,etc.Maar doordat hij maar geen afscheid van zijn huis en spullen kon nemen,heeft het eigenlijk al te lang geduurd voor hij opgenomen werd. Daarom zou ik een ieder die in zo'n zelfde situatie terecht komt willen adviseren niet te lang met opname te wachten.Piet zou een nachtje gaan logeren om te kijken hoe of het hem zou bevallen.Hij is niet meer thuis geweest.Het beviel hem uitstekend.Dat had ik veel eerder moeten doen,zei hij tegen mij. Doordat hij echter al veel te lang thuis doorgemodderd had,bleek al snel dat hij al erg achteruit was gegaan. Maar wij,mijn man en ik,hebben het grootste respect en bewondering voor Gerrie, Henk en alle anderen,die hier geweldig mee omgingen en alles in het werk stelden om het Piet zo comfortabel mogelijk te maken Speciale matras besteld,speciale kussens in de stoel, fysiotherapie,etc.alles om het hem plezieriger te maken. Herhaaldelijk vroeg ik aan Piet of hij het wel naar zijn zin had.Steevast antwoordde hij:"jazeker", had ik veel eerder moeten doen.Helaas werd Piet na 4 maanden ernstig ziek en is op 18 mrt.jl.,na een kort ziekbed toch overleden.Maar met een geweldige ,liefdevolle verzorging,daar ben ik dagelijks getuige van geweest. Nogmaals ons respect en grote dank aan Gerrie,Henk,Ria,Denise,Kim en alle anderen. I Wij zullen de Harmonie ten alle tijden aanbevelen.Kleinschalig wonen is voor dementerenden m.i het beste,hier voelen zij zich vertrouwd en veilig. Hopelijk heeft u iets aan dit bericht. Vriendelijke groet,Wil de Haas.

 
Bart Timmers
b.timmers@me.com


Ik had mijn dank en bewondering voor de medewerkers van "De Harmonie" al op een ouderwets maar welgemeend kaartje geschreven. Ik wil dat ook graag in het gastenboek doen. Mijn moeder, Aggie Timmers, gaat morgen definitief verhuizen naar een verpleeghuis in de plaats waar wij zelf wonen. Ze kijkt er naar uit, maar heeft telkens gezegd dat ze één ding heel erg gaat missen: Haar bezoekjes, 2x per week, naar de dagopvang van "De Harmonie. Ik heb haar altijd alleen maar positief hierover gehoord. Ze genoot van de persoonlijke aandacht. Van het opgehaald en weer thuisgebracht worden. Van het gevoel dat er echt op haar gelet werd. En ik heb zelf de sfeer ook kunnen proeven toen ik een keertje in de gelegenheid was om zelf koffie te komen drinken: Gezellig! Ik wil iedereen die zijn steentje bijdraagt aan het wel en wee van bezoekers en bewoners van de Harmonie dan ook heel hartelijk danken. Zorg is nooit vanzelfsprekend, vergt altijd 100% inzet en kan alleen maar met volledige aandacht. En dat is wat mij betreft in de tijd dat mijn moeder bij jullie is geweest altijd helemaal in orde geweest. Mede namens mijn moeder en haar andere (schoon)kinderen: Dank jullie wel! 

Fam Hofman

e.hofman55@gmail.com

Voor het gastenboek. Op 10 maart is onze moeder Wijmpje Hofman overleden na een redelijk kort ziekbed.Het was een goed gevoel voor ons dat ze in haar eigen omgeving omringd door liefdevolle verzorging,haar ogen heeft kunnen sluiten. Al eerder is door ons een stukje in het gastenboek geplaatst over onze zoektocht naar een goede woon zorgplek voor onze moeder, maar na haar overlijden willen wij het personeel en de leiding nogmaals bedanken voor de uitstekende verzorging. De tijd en de liefde die het personeel en de leiding besteed aan de ouderen, kan alleen maar voortkomen uit hun hart en de sfeer die op elkaar overgebracht wordt. En, lezende dit gastenboek, denken veel familieleden van bewoners van de Harmonie er net zo over . Nu onze moeder is overleden missen we de gezellige bezoeken ,waar veel werd gelachen en we altijd op een kopje koffie konden rekenen (met wat erbij). Wij bedanken nogmaals Gerry ,Henk, Ria en al het andere personeel voor hun liefdevolle verzorging. Ga nog lang zo door , veel liefs Fam. Hofman.

Jan Druncks

j.druncks@upcmail.nl

Moeder woonde in een verzorgingshuis.Via een flyer in de brievenbus hoorden we van Woon en Zorghuis De Harmonie toen nog in aanbouw.In december 2014 had moeder meer verzorging nodig vanwege haar dementie. Na een eerste afspraak was de keuze snel gemaakt. De warme uitstraling en het huiskamer gevoel spraken moeder meteen aan. Geregeld liet zij weten het zo naar haar zin te hebben.Er werd wat afgeknuf -feld en voor een grapje was zij altijd in.Ook werd er gedanst.Wat was zij trots als zij weer mooi opgemaakt en netjes aangekleed was.Ook ik als zoon/mantelzorger vond het reuze gezellig en zal het zeker missen.Bedankt Gerrie Henk Ria en medewerksters van De Harmonie voor de vooral liefdevolle verzorging van moeder en de fijne samenwerking. Jan Druncks 15 maart 2016 (92)

Monique Jansen

Mojojama@gmail.com

20 Feb 2016: 1 jaar later, zonder Bep. Vandaag las ik in de regionale bijdrage van het AD (utrecht) een bijdrage van het Vinexvrouwtje over verpleeghuis de Ingelanden. Daar wonen mensen met dementie, hersenletsel of met een lichamelijke aandoening. Wat daar ook woont is liefde. Dat laatste raakte me diep. Omdat ik dit ook heb mogen zien en voelen in de Harmonie. Het is nu bijna een jaar geleden dat Bep, mijn moeder, overleden is na een kort ziekbed. Zij woonde al anderhalf jaar in Zorghuis de Harmonie. Ik wil graag wat delen. Niemand kiest voor dementie en niemand wil die weg opgaan. Ook Bep niet. Toen dat wel haar weg werd heeft zij bij de Harmonie een warm thuis gevonden met mensen om haar heen die haar strijd begrepen, die bij haar bleven, ook als ze boos was en helemaal niet lief. En die ook ons, haar kinderen, geholpen hebben om te kunnen blijven genieten van ons mam. Er was er weer een lach te zien zo nu en dan, en er was rust voor haar. Ze mocht zijn wie ze was, hoefde zich niet meer anders voor te doen. Ze was thuis; samen koken, tafel dekken, was opvouwen, tv kijken, kopjes thee drinken, samen op stap. Tijdens die laatste week nu bijna een jaar geleden hebben de verzorgers van de Harmonie er voor gezorgd dat Bep pijnvrij en rustig naar haar einde kon gaan. Daar ben ik nu nog zo blij om, dat ze niet in een ziekenhuisbed maar in haar eigen bed met vertrouwde mensen en haar eigen spulletjes kon sterven. En door zoveel liefde omringd. Lieve allemaal, nog steeds denk ik zo nu en dan aan jullie en het werk dat jullie verrichten, wat tot een huis vol liefde heeft geresulteerd. Dank jullie allemaal! Monique (dochter van Bep Corman-Burgers)

Anjo kiburg en Fam.

anjokiburg@live.nl

Toen wij van onze moeder het bericht kregen dat ze dementerend was en ze niet meer in een woonzorg appartement kon blijven wonen was voor ons de keuze snel gemaakt. Onze fam. kende het Woon en Zorghuis de Harmonie Gerrie, Henk en de verzorgenden. Wij hadden het jaar daarvoor onze oom Gerard daar naar toe verhuisd.( Lees Kopje 49) in het gastenboek. Onze moeder is augustus 2015 gaan wonen in de Harmonie waar ze goed verzorgd werd. Helaas heeft ze er maar een paar weken gewoond. Ze werd ziek en is het ziekenhuis overleden. Onze dank gaat uit naar Gerrie en Henk en verzorgenden voor de goede zorgen. Het heeft even geduurd om iets in het gastenboek te kunnen schrijven. Het was voor ons een groot verlies onze moeder was 92 jaar maar heel betrokken met de familie het was zo gewoon dat ze er was. Peter en Anjo Kiburg en Familie

Op 20 juli 2013 ging mijn moeder op de Harmonie wonen. Het was haar eigen keuze om niet meer zelfstandig te blijven wonen. Een keuze die ik ontzettend stoer van haar vond. Ze heeft zich van dag 1 thuis gevoeld bij de Harmonie, al had ze soms moeilijke momenten. Het was voor haar vooral belangrijk dat ze niet meer alleen was, en dat ze mensen om zich heen had. Ze genoot van de uitstapjes naar kronenburg, het pannenkoekenhuis, naar de markt een broodje kroket eten. Mijn moeder hield van gezelligheid, zingen en geinen. Samen met haar Amsterdamse vriendin op de bank kon ze haar gevoel voor humor wel kwijt. helaas werd mijn moeder ziek. En naar een kort ziekbed is ze heel vredig ingeslapen. Het was een korte maar pittige periode voor ons, als nabestaande. wij zijn heel erg goed begeleid door iedereen bij "De Harmonie". Tot op de laatste dag hebben ze heel liefdevol voor ons en mijn moeder gezorgd en daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Mijn moeder is in haar laatste jaren van haar leven heel erg gelukkig geweest op "De Harmonie" Groetjes Rima.

( 52 ) Piet Zantinge
piet.zantinge@planet.nl
Anderhalf jaar geleden schreef ik ook al in jullie gastenboek. En nu, om precies te zijn op 26 juni, is mijn vrouw, Elly, overleden. Daar heb ik, en met mij velen, vrede mee. Want het ging steeds slechter met haar. Ten gevolge van haar ziekte kon ze zich niet meer verstaanbaar maken; kon ze niet meer lopen; had ze pijn; was ze regelmatig boos en agressief. De momenten dat ze zich wel tevreden voelde (een chocolaatje, vertrouwde muziek, vriendelijke aandacht) werden zeldzaam. Zoals je zo vaak hoort, is haar einde gekomen doordat ze slikklachten kreeg, en daardoor longontsteking. Het sterven op zich is vervolgens heel harmonieus verlopen. Veelvuldig is er overleg geweest tussen mijzelf, Gerrie en Henk, onze huisarts, en de artsen die aan de Harmonie zijn verbonden. Heel rustig is ze in het bijzijn van mijzelf, Elly's hartsvriendin Ans, en Gerrie, ingeslapen. Van de crematie hebben we op 1 juli een mooi afscheid gemaakt, met veel bloemen, muziek, foto's en toespraakjes. Ik begin nu met een nieuw leven. Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor alle goede zorgen!

( 51 ) Ria Janssen

r.janssen102@upcmail.nl
Na 2 jaar en 10 maanden vond ik het wel weer eens tijd worden om mijn ervaringen als verzorgende en plaatsvervangend leidinggevende op te schrijven.Nog steeds ben ik heel blij dat ik hier mag werken. Natuurlijk zijn we als beginnende onderneming door veel dalen gegaan.maar de visie die we hebben en hadden is er nog steeds. Tijd en een luisterend oor, veel gezelligheid en begrip voor onze bewoners is het allerbelangrijkste. Ook heb ik in deze tijd van sommige bewoners afscheid moeten nemen wat altijd moeilijk blijf. Want ik praat hier wel over bewoners maar ze betekenen veel meer voor mij.Het is ook heel moeilijk om een goed team neer te zetten want zorg kan iedereen leren maar het met je hart te doen is heel wat anders. Toch ben ik heel trots op wat we met zijn allen in deze tijd hebben neergezet.

( 50 ) Marianne Boers
ma, 3 augustus 2015

Ook mij is wat gevraagd om in het gastenboek te schrijven. Door allerlei omstandigheden heeft het even geduurd, maar nu komt het er toch van. Allerleerst zal ik mijzelf voorstellen. Ik ben Marianne Boers, jongste dochter van Mw. Boers, of zoals jullie haar kennen, Lien. Mijn moeder is op 17 april j.l. in De Harmonie komen wonen. Ze heeft lang zelfstandig gewoond. Na het overlijden van mijn vader in 1993,heeft ze goed de draad weer opgepakt. ze kan goed alleen zijn en de gezelligheidheid haalde ze bij buren en haar koffiedrink vrienden in het dorp Renkum waar ze woonde. Zij ging elke dag op de fiets naar het dorp. Daar dronk ze koffie, kletste en winkelde met mijn zus Lieneke. Veel mensen uit Renkum kennen haar doordat zij graag een praatje maakte. Mijn moeder is in Amsterdam-West geboren, op 10-07-1928 en getrouwd met Hennie Boers, ook een Amsterdammer van geboorte. Samen kregen zij 5 kinderen, 3 dochters en 2 zonen. Na een lange periode van veranderingen in mijn moeders doen en laten, is zij bij de geriater terecht gekomen in Rijnstate. Daar bleek dat mijn moeder dementie had. Voor ons viel veel op zijn plaats. Na heel veel hulp te hebben geboden aan mijn moeder, kwam de tijd dat het niet meer acceptabel was om haar alleen thuis te laten wonen. Het was soms niet meer veilig voor haarzelf en de omgeving. Na uitgebreid zoeken en kijken bij kleinschalige woonvormen, hoorde ik via de casemanager van De Harmonie. Ik had er nog nooit van gehoord en ook nog nooit voorbij zien komen als ik op internet aan het zoeken was. Oke, het eerste bezoek was confronterend. "Was dit het huis, de plek waar mijn moeder de rest van haar leven zou kunnen en mogen wonen ?" De mensen die er woonden waren (omdat zij ons niet kenden) nogal gereserveerd. Ik werd kritisch bekeken. Het personeel was vriendelijk, ze waren met het ontbijt bezig. Na de rondleiding van Henk, had ik een goed gevoel over De Harmonie. Mijn eerste indruk: niet zo groot, huiselijk, leuke slaapkamers en erg schoon. De tijd was er om mijn moeder in te lichten en haar mee te nemen om samen te gaan kijken. Mijn moeder, mijn zus Lieneke en ik zijn samen gaan kijken. de ontvangst was hartelijk. Mijn moeder vond alles mooi en goed. De reden hiervoor was dat zij binnen een paar minuten na binnenkomst een mede Amsterdammer had gevonden die ook nog eens fan was van Frans Bauwer. Het duurde niet lang voordat ze samen op de bank, naar Frans Bauwer zaten te kijken en mee te zingen. De vriendschap was gesloten. Daarna ging het snel. Binnen 3 dagen hebben we mijn moeder overgehuisd . Mijn zus Lieneke heeft haar kamer met veel foto's en eigen spulletjes herkenbaar gemaakt. Zij is daar echt een ster in. Eenmaal verhuisd heeft zij toch moeten wennen. Ze was verdrietig en vond het allemaal maar niets. Maar elke keer ging het een stuk beter. Als ik nu kijk, nog geen 3 maanden verder, hoe zij is opgeknapt en hoeveel plezier ze heeft en het allemaal geweldig vindt, dan weet ik dat het de juiste keuze is geweest. Ze is gek op iedereen en heeft veel plezier met iedereen. Ze lacht veel en heeft regelmatig sprankels in haar ogen. Dan weet ik dat het goed zit want dat is mijn moeder: vrolijk, goedgemutst, lachend en gein makend. Ja, zij zit daar echt op haar plek. Voor iedereen die in De Harmonie werkt wil ik zeggen: "bedankt dat jullie dat met warmte en liefde voor elkaar hebben gekregen". Ook haar Amsterdamse vriendin Jans, heeft daar aan meegewerkt. Het zijn soms net 2 pubers als ze zo'n plezier hebben. Prachtig. Ikzelf heb rust nu ik weet dat mijn moeder in goede en kundige handen is. Beter kan ik het zelf niet. Ik hoop dat we nog een lange tijd plezier met elkaar mogen hebben en dat mijn moeder nog vele jaren fijn zal wonen bij De Harmonie. Veel liefs, Marianne.

(49) Anjo Kiburg
wo, 10 september 2014 21:33:54 +0000

Gerrie, Henk en verzorgende. 

Wij willen jullie bedanken voor de fijne, intense en liefdevolle verzorging van Gerard. 
Bij onze eerste kennismaking binnen de Harmonie voelde het gelijk goed. 
De huiselijke en warme sfeer, de rust en aandacht voor de bewoners voelde als zeer prettig. 
Gerard heeft de laatste 3 weken van zijn leven bij jullie in de Harmonie gewoond, waar hij met veel liefde is verzorgd. 
Toen die zaterdagmorgen het bewuste telefoontje kwam, hadden jullie eigenlijk al besloten dat Gerard niet naar het ziekenhuis zou gaan maar bij jullie mocht sterven. 
Daar hebben jullie Gerard en ons met zoveel warmte en de nodige ruimte begeleid, dat wij als familie hier met een goed gevoel aan terug kunnen denken. 
Wij danken jullie hiervoor. 

Anjo en Peter Kiburg 


(48) mary willemsen
ma, 23 juni 2014 20:23:56 +0000

Na een verblijf van bijna anderhalf jaar is op 21 April 2014 onze moeder Trijntje Dik aan de gevolgen van haar Dementie overleden Wij danken Gerrie Henk en het hele team van de Harmonie voor hun zorg aandacht en tijd die zij aan onze moeder hebben gegeven. ook had zij natuurlijk haar moeilijke momenten zoals het gemis van haar eigen woning maar ook had zij het naar haar zin en was het de juiste plek voor haar. 
Voor ons haar dochters waren de laatste 2 weken heel bijzonder en hebben wij alle ruimte gekregen om dag en nacht bij haar te kunnen zijn en om haar te kunnen verzorgen samen met Gerrie Ria Carolien en Diny 
Naar haar overlijden hebben wij haar zelf gewassen en haar de haren gedaan dat voor onze moeder heel erg belangrijk was 
Gerrie dank je wel voor de ondersteuning hierbij het was 
voor ons heel fijn om dit samen als dochters te kunnen doen.. 
ook vonden wij het belangrijk dat de bewoners en het team van de Harmonie zo van onze moeder afscheid konden nemen. 
Wij wensen alle bewoners en het team van de Harmonie gezondheid en gezelligheid toe. 
Jetty Evie Henny en Mary


(47) Monique
zo, 25 mei 2014 13:36:46 +0000

Bep, onze moeder, woont nu bijna een jaar in de harmonie. 
Zo'n zeven jaar geleden werd er vasculaire dementie geconstateerd bij haar. Aanvankelijk woonde ze nog zelfstandig en leek alles goed te gaan met de nodige mantelzorg door mijn zus. Na een geplande heupoperatie kwamen we er echter achter dat ze erg goed was in het doen voorkomen alsof alles prima ging. Tijdens de revalidatie bleek dat dat niet zo was. Toen zijn we begonnen met dagbesteding met de harmonie, waar Bep het ontzettend naar haar zin had. 

Door een ongelukkige valpartij brak Bep haar andere heup en kwamen we met de harmonie als revalidatiehuis in contact. Een schot in de roos! 

Tijdens de revalidatie werd duidelijk dat Bep echt niet meer voor haar zelf kan zorgen. Ze is nog wel goed bij de tijd, maar er zitten gaten in haar wereld, die langzaamaan groter worden. Gelukkig was er voor haar een plekje in de Harmonie om permanent te wonen. Dat is nu een jaar geleden en vandaag maakt ze deel uit van de woongroep. Kleinschalig wonen met de zorg die ze nodig heeft op het moment dat ze het nodig heeft, en niet op vastgestelde tijden. 

Samen eten, koffie drinken, tafeldekken, koken, afwassen, was vouwen, bedden opmaken, de dagelijks dingen. Meedoen en jezelf nuttig maken is waar ze blij van wordt. Niet omdat het moet maar omdat het kan. 

Bep heeft er in jaren niet zo gezond en tevreden uitgezien. Natuurlijk zal ze nooit 100% gelukkig worden maar dat kan ook niet als er steeds stukjes van jezelf verdwijnen. 
Ik zal ook moeten leren kijken met andere ogen naar de leefwereld van mijn moeder. En dat brengt bepaalde regels en structuren met zich mee. Maar mensen met dementie hebben die rust en regelmaat nodig om in balans te blijven. Dat is ook waar de mensen van de harmonie naar streven. 

Eén ding is zeker: ze zit in een gezellig huis waar mensen met liefde, aandacht en een lach voor haar zorgen, ook als zij een in een slechte bui of verdrietig is. 
Er is zowel verpleegkundig zorg als persoonlijke aandacht voor Bep van te gekke mensen die met hart en ziel in de harmonie werken. 

Monique, dochter van Bep 


(46) Piet Zantinge
za, 17 mei 2014 09:53:36 +0000

dag Henk en Gerrie, en alle verzorg(st)ers, 
't Is alweer 11 jaar geleden, dat bij mijn vrouw, Elly, de ziekte van Alzheimer werd vastgesteld. Ze was toen nog maar 54 jaar oud! 
Eerst ging alles nog wel redelijk goed, maar langzamerhand gingen haar geheugen en orientatie achteruit. Een jaar of 5 geleden heb ik mijn baan opgezegd om de hele tijd bij haar te kunnen zijn. 
In december 2012 ging ze overdag naar jullie, eerst in het Bruishuis, daarna in De Harmonie, zodat ik wat rust kon vinden. 
Een half jaar later "heb ik het opgegeven". Het werd mij te veel: haar aan- en uitkleden, douchen, toiletbezoek, eten...... 
Sinds 24 juli 2013 woont ze nu bij jullie. Voor mij persoonlijk was dat een gigantische overgang: van de ene dag op de andere heb ik rust, vrije tijd, bewegingsvrijheid. 
Begrijpelijk gaat het verder nu met Elly niet echt goed: Alzheimer is immers een rotziekte. Ze heeft ernstige cognitieve beperkingen, ook ziet ze slecht, en ze heeft af en toe een slecht humeur, waarbij ze agressief kan zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze nergens beter kan zijn dan bij jullie in De Harmonie: slechts 10 bewoners, en veel personeel: dus maximaal aandacht. En het valt me op dat de andere bewoners heel vriendschappelijk met Elly om gaan.


(45) Nelleke Hofman 
wo, 5 februari 2014 18:04:25 +0000

hallo Henk en Gerrie en alle andere medewerkers. 

Na een verdrietige periode met onze moeder , die wel graag thuis wilde blijven maar het niet meer kon , kwamen we na lang zoeken bij de Harmonie . Een verademing na de instellingen waar ze eerst (tijdelijk) heeft gezeten . deze waren grootschaliger en wij kregen de indruk dat ze daar zat te verpieteren. In de harmonie is ze op haar plek, met aandacht en een hoog knuffel gehalte . Als we haar komen ophalen voor een uitje , moeten we geduldig wachten tot er uitgezwaaid en geknuffeld is . Juist dit is voor ouderen zo.... Belangrijk . Wel moeten wij soms wennen aan het stemvolume van het personeel , maar daar lijken de bewoners aan gewend te zijn.Na een bezoek aan onze moeder , laten wij haar nu met een goed gevoel achter in de harmonie en er ligt een verdrietige periode achter ons . 

veel dank Fam. Hofman 


(44) karin strootman
vr, 27 december 2013 17:09:26 +0000

Beste Henk en Gerrie, 
mijn moeder (mw. Bongers) heeft bij de Harmonie 2 dagen in de week haar dagbesteding mogen hebben, dat vond altijd plaats met een fijne persoonlijke benadering en zorg op een ieder toegepast, voor ons een vertrouwd gevoel gevend, dat is niet overal zo! 
Daarom namens mijn vader Henk en zus Carla, onze dank daarvoor! 

Karin Strootman°


(43) Gerard Freriks
zo, 23 juni 2013 12:54:19 +0000

Na een best wel vervelende/lastige periode, zijn wij in contact gekomen met de Harmonie 
Na wat gesprekken en de ruimte bekeken te hebben is de knoop doorgehakt om moeder (Marie) in woon en zorghuis de Harmonie te huisvesten, omdat zij niet meer zelfstandig, vanwege haar dementie, kon blijven wonen. 
Vanaf 15 maart 2013 is zij gehuisvest aldaar, het begin is voor haar best wel wennen geweest, maar door de persoonlijke aandacht, die zij eerder niet kreeg, is zij zienderogen opgeknapt. 
De Harmonie is een gezellige kleinschalige woon/slaapruimte inclusief verzorging, met alles erop en eraan, eigen slaapruimte met wastafel en eigen meegebrachte spullen, de toilet/badkamer zijn gemeenschappelijk, de woonkamer inclusief keuken is ruim en overzichtelijk, gezellig ouderwets met eigen spulletjes ingericht. 
De bewoners kunnen indien het weer het toelaat, samen met het personeel op het terras vertoeven. 
In principe worden allerlei activiteiten, zoals wandelen, winkelen, spelletjes etc. gezamenlijk gedaan, maar ook individueel. 
Ook huishoudelijke kleine klusjes mogen de bewoners doen. 
Daarnaast is er natuurlijk de dagelijkse persoonlijke verzorging, welke veel aandacht vraagt, met name voor het personeel. 
De kleding van de bewoners word voor ze gedaan, en met het opruimen helpen ze dan zelf. 
Ook kunnen er in overleg dingen geregeld/afgesproken worden. 
Voor mijn moeder en ook voor ons is de Harmonie een prima keuze, ook gezien het feit dat er een stukje rust word gecreëerd, niets moet, alles mag. 
De Harmonie, ga zo door. 


(42) Roos
do, 20 juni 2013 10:42:00 +0000

Hallo Henk en Gerrie: Bedankt voor 't afgelopen half jaar dat ik bij jullie gewerkt hebt, veel succes verder en ik kom zeker nog eens binnen wandelen! gr Roos


(41) ria janssen
zo, 9 juni 2013 15:19:46 +0000

Mijn naam is ria janssen en ben werkzaam in het woonzorghuis de harmonie. 
Ik ben hier werkzaam sinds 7 januari.2013 
Na 11 jaar werkzaam te zijn geweest in de zorg is dit een hele verademing. 
Ik kan hier de zorg leveren die ik graag wil geven de visie die henk en gerrie hebben is puur kijken naar wat bewoners fijn vinden. 
waar vind je het nog dat je met bewoners gaat picknicken of waar je de tijd krijg om met bewoners te gaan winkelen. 
Het kleinschalig wonen heeft in mijn beleving veel voordelen. 
het contact met bewoners en familie is veel intensiever. 
Als bewoners gewend zijn om bv. in de avond te douchen of in de ochtend wat langer te blijven liggen is dat bespreekbaar. 
Ikzelf heb een moeder gehad die dement was en er zijn nu veel momenten dat ik dacht,was er in onze tijd maar zo iets als de harmonie 
dat zegt toch genoeg


(40) Marga Helmers-Brons
zo, 9 juni 2013 12:27:08 +0000

Sinds januarie 2013 wonen mijn beide ouders in het woon-zorghuis.Pap heeft alzheimer en mam vasculaire dementie. 
Het woonhuis bestaat uit een grote woonruimte gescheiden in het midden door een open keuken. Zo is de hele ruimte goed te over zien voor personeel.De woonkamers zijn sfeervol ingericht met meubels en assesoires uit de "oude doos". Bewoners mogen zelf meezorgen voor de gezelligheid van deze ruimtes eventueel met een eigen persoonlijk tintje. 
De slaap/zit kamer mag worden ingericht naar eigen inzicht! 
Er is een wastafel aanwezig, de rest breng je mee van thuis. 
De overige faciliteiten zoals toilet en badkamer zijn gemeenschappelijk. 
Verder is er een heerlijk terras waar bewoners onder toezicht heerlijk kunnen vertoeven. 
De harmonie is denk ik ideaal om te wonen daar het een kleinschalig huis betreft.Er is plek voor 10 bewoners en zijn genoeg personeelleden en vrijwilligers om de dag goed en aangenaam gevuld te krijgen. 
Op staan mag wanneer de bewoner dat wenst /ook het naar bed gaan. Er word goed rekening gehouden met eet wensen van de bewoners. En vrijtijdbesteding staat hoog in het vaandel.(Natuurlijk aangepast aan problematiek van de bewoner.)Winkelen,wandelen,krant voorlezen,tv kijken,spelletjes doen etc.Ook mogen de bewoners meehelpen met de dagelijkse klusjes zoals afstoffen,aardappels schillen,afdrogen, was ophangen en vouwen. 
Ivm met verzorging en rustig kunnen eten zijn er omtrent het op bezoek komen enkele afspraken gemaakt.(uit respect voor de bewoners). 
Een heel fijn iets is dat de kapster,pedicure die er thuis ook al waren nu gewoon kunnen komen. 
Er is prima openheid en overleg met de personeelsleden en ik voel me net als mijn ouders prima op mijn gemak in de Harmonie. 

Ik wens iedereen veel woon en werkplezier in de Harmonie. 
Hartelijke groeten Marga Helmers-Brons


(39) Rianne Reitsma
zo, 9 juni 2013 07:36:37 +0000

Aan Gerrie, Henk en alle andere zorgverleners en vrijwilligers, 

Na een ziekenhuisopname in verband met een ernstig natriumtekort heeft mijn moeder met dementieklachten vanaf medio januari 2013 in jullie woonzorghuis mogen verblijven. 
Van iemand die helemaal van de wereld was, hebben jullie er allen voor gezorgd dat zij zienderogen vooruitging. Zij at en dronk weer goed, wandelde weer en genoot van het gezamenlijk winkelen bij het Kruidvat. Ondertussen werd zij zich steeds meer bewust van haar omgeving en werd zij voor ons beter aanspreekbaar. 
Als familie danken wij jullie voor de liefdevolle zorg en ondersteuning en zijn wij jullie dankbaar voor het resultaat. 

Tjitte en Rianne Reitsma, 
Marga van Leeuwenstijn 


(38) Jaap Boonstra
wo, 8 mei 2013 14:39:14 +0000

Hoewel het net geen 4 maanden heeft mogen duren, wil ik Henk en Gerrie en de rest van het team heel hartelijk bedanken voor de zorg en begeleiding, die mijn vader en moeder tijdens hun verblijf in de Harmonie, van jullie hebben mogen ontvangen. Het was niet altijd even makkelijk, maar dankzij jullie toewijding hebben Carla, Karin en ik er een goed gevoel aan overgehouden en is onze keus voor de Harmonie in oktober vorig jaar, de juiste gebleken. Uit de grond van ons hart, dank jullie wel.


(37) mary willemsen
zo, 5 mei 2013 20:09:32 +0000

Gerrie en Henk en het Team van de Harmonie. 

Sinds kort zit onze moeder bij de Harmonie vanwege haar dementie.Waarom wij voor de Harmonie hebben gekozen is 
dat wij opdat moment vonden, na ook andere verpleeghuizen bezocht te hebben, was dit het beste dat bij haar zou passen vanwege kleinschaligheid aandacht,tijd en verzorging. 
Het is best een moeilijke beslissing om deze stap te nemen 
maar gevoel en verstand spelen hier een belangrijke rol.zijn altijd welkom en alles is bespreekbaar. 
Dank voor jullie zorg en hulp. 
Mary Willemsen. 


(36) Rocky Klijnhout
zo, 7 april 2013 12:25:59 +0000

hoi Henk en Gerrie 

Ik ben heel blij voor jullie dat het al zo ver is en ik hoop ook een mooie toekomst voor jullie. 

Gr Rocky en Pascalle Klijnhout


(35) Pascalle Klijnhout
vr, 1 maart 2013 12:44:34 +0000

Hoi Henk en Gerrie 

Ik mis jullie en ik vind dat jullie het goed doen . Ik vind het leuk om naar jullie toe te komen ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. 

Gr van Pascalle.


(34) Rob en Jacqueline en kinds
ma, 10 december 2012 19:40:23 +0000

Hallo Henk en Gerrie, 
Het is bijna zover. Nog 2 dagen en dan is de oplevering. 
Eindelijk mogen jullie alles afmaken, zodat we op 29 december groot feest hebben. Dan is de opening van het woon- en zorghuis. 
Jullie kunnen niet wachten en hebben hier jaren naartoe geleefd. 
Wij wensen jullie veel succes en alle liefs van de wereld. 
Waarnodig zijn wij maar een telefoontje weg. 

Groetjes en kusjes vanuit duiven


(33) John
di, 23 oktober 2012 15:29:43 +0000

Hoi Gerrie en Henk, 
Ik wil jullie even laten weten dat ik het echt super vind wat jullie gaan realiseren. 
Ik heb jullie dagvoorziening al mogen zien, dat ziet er al heel vertrouwd uit en zo zal de woonvoorziening er ook uit gaan zien. 
Ik werk zelf ook met ouderen en het is jammer dat er vaak veels te weinig tijd word vrij gemaakt voor de client, bij jullie zit dat helemaal goed. 
Veel succes. 
Jullie zwager john.


(32) jose hebinck
do, 23 augustus 2012 11:30:46 +0000

hoi gerrie en henk ik vind het geweldig dat ik bij jullie kan komen werken.we hebben dezelfde visie ik heb van nabij meegemaakt hoeveel werk en tijd jullie in alles gestopt hebben en nu is het bijna zover !!ik ben zeer tros op jullie en ben er ook tros op dat ik het team mag komen versterken en werkzaam zal zijn in jullie eigen harmonie!liefst jose


(31) josé harpenslager
zo, 8 juli 2012 11:22:16 +0000

Hallo Gerrie en Henk. 
De website "De Harmonie", ziet er netjes en duidelijk uit. Op de website is alles te lezen over de organisatie en de visie die"De Harmonie"hanteert. 
De visie die jullie uitdragen bij mensen met geheugenproblemen "belevingsgerichte zorg", is ook datgene waar deze doelgroep veelal behoefte aan heeft. 
Bovengenoemde visie hebben jullie onvoldoende kunnen waarmaken tijdens jullie lange werkervaring in de gezondheidszorg. 
Na een aantal jaren van voorbereiding is het jullie gelukt om eerst de Dagvoorziening, en binnenkort het openen van "Het Zorghuis" gestalte te geven. 
Uiteraard zijn jullie (nog) niet zover. Maar met steun van vele mensen die achter jullie visie staan, en natuurlijk jullie enthousiasme en gedrevenheid zie ik de toekomst voor jullie en toekomstige nieuwe bewoners met vertrouwen tegemoet. 
Hartelijke groeten 
José Harpenslager 
casemanager-dementie.


(30) Kimberley van Gijn
ma, 2 juli 2012 12:17:58 +0000

Lieve Henk en Gerrie, 

Ik volg de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener mbo niveau 4 en mijn eerste stage liep ik bij de Dagopvang "De Harmonie". 
Ik vond het erg leuk en leerzaam om hier stage te lopen. 
Gerrie heeft mij gedurende een half jaar begeleid, ik heb haar begeleiding als erg fijn en leerzaam ervaren. Gerrie heeft mij geleerd hoe ik mijn opdrachten moet verdiepen en hier het beste uit kan halen. Ik vond het erg prettig dat er tussentijds besproken werd hoe het ging en of ik hulp nodig had bij mijn opdrachten. 
k mocht Gerrie altijd aanspreken als ik vragen had en deze werden dan ter plekke besproken of we spaken af wanneer we het er over gingen hebben. 

Kortom ik vond het erg fijn om Gerrie als begeleider te hebben en om met haar samen te werken. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. 

Ik heb de samenwerking met Henk ook als erg prettig en positief ervaren! 

Bedankt. 

Liefs Kimberley van Gijn


(29) Marga Brons
zo, 1 juli 2012 12:45:57 +0000

Voor Gerrie en Henk en hun toekomstige medewerkers. 

Al bijna een jaar kennen wij (mijn moeder( met vasculair dementie) mijn vader ( met alzheimer ), onze casemanager en ik) de Harmonie. 
Na de diagnose van mijn moeder vorig jaar september werd het erg belangrijk voor haar om buitenshuis een activiteit te gaan doen. 
Dit is de dagbesteding van de Harmonie geworden. 
Ondanks dat dit voor beide ouders een behoorlijke lastige periode is geweest zijn we door Gerrie en Henk liefdevol opgevangen en begeleid. We hebben Gerrie en Henk ervaren als twee betrokken personen bij de problematiek van mijn ouders en hoe daar mee om te gaan. Naar de dagbesteding gaan werd voor mijn moeder dan ook steeds makkelijker haar weekelijkse uitje. 
Nu beide ouders zo achteruit gaan vind ik het geweldig dat er een woon- zorghuis gebouwd gaat worden. 
Het vertrouwen is dermate fijn dat ik met een gerust hart in de toekomst de verzorging aan Gerrie, Henk en hun medewerkers durf over te laten. Zij die het allerbeste met de bewoners voor hebben en ze liefdevol gaan verzorgen.Ik hoop dat er aan het einde van dit jaar dan ook gekeken kan worden of mijn pap en mam " in de Harmonie"kunnen gaan wonen. 
Ik heb met Henk de bouwplannen bekeken en ben nu al laaiend enthousiast! Bedankt voor alle goede zorgen. 
Succes en vriendelijke groet, 

Marga Brons


(28) Saskia 
wo, 27 juni 2012 20:16:45 +0000

Gerrie en Henk moeten een lintje krijgen van de koningin! Mijn moeder verblijft sinds een paar maanden 2 dagen in de week in de Harmonie en dat doet haar ontzettend goed. Ze toont veel meer initiatief en is veel actiever en meer alert. Het is bijna een wonder. Ik kan het iedereen aanraden (vooral mensen die aarzelen over een dagopvang). Dit is echt anders! Bedankt Gerrie en Henk. 


(27) marian savelkouls
vr, 22 juni 2012 17:04:05 +0000

Beste Gerrie en Henk, 
Wat hebben we weer een prachtige avond gehad,afgelopen week. Gerrie heeft bij thuiszorg Avenir in Arnhem een bijscholingsavond gegeven over dementie. Haar passie en ervaringen over dit onderwerp kwamen duidelijk naar boven. Zij weet iedereen enthousiast te maken. Onze medewerkers konden met al hun vragen bij Gerrie terecht. 
Gerrie en Henk blijf met dit gevoel werken en jullie dromen worden werkelijkheid. Alles wat je met je hart doet, komt goed! 

gauw tot ziens en we blijven samenwerken! 

Marian Savelkouls 
Thuiszorg Avenir 
Arnhem


(26) Peggy
wo, 13 juni 2012 18:17:56 +0000

Hoi Gerrie en Henk, 

Ik vind het heel erg leuk om bij de Harmonie stage te lopen. 

Groetjes Peggy


(25) Ria Grootoonk
di, 12 juni 2012 07:40:50 +0000

Beste Gerrie en Henk, 

De presentatie ziet er heel goed uit. 
De inzet van jullie is geweldig. 
Heel veel succes. 
Groetjes Ria Grootoonk


(24) Verniers
zo, 10 juni 2012 09:41:46 +0000

Nadat bij mijn moeder vasculaire dementie werd geconstateerd n.a.v. een heupbreuk, had zij de stellige wens thuis te blijven wonen. Het revalidatieverblijf (in Altenova, voormalig Elderhoeve) was voor haar een regelrechte ramp. Wel is haar steeds aangeraden naar dagbesteding te gaan, maar mede door bovenstaande wees ze dit resoiluut af. Echter, nadat de thuiszorg ons wees op de Harmonie, heb ik haar overgehaald eens te gaan kijken, het is namelijk vlak bij. De 'uitbaters', Henk en Gerrie wisten meteen haar vertrouwen te winnen. Afgesproken werd dat ze een keer zou komen voor een middag. Ook dat sloeg aan. Daarna is het gekomen tot twee maal per week. In het begin een hele klus om haar mee te krijgen, vanwege haar genoemde tegenzin uit huis te gaan, maar dat gaat nu soepel. Zo gauw ze aankomt geeft ze te kennen dat ze de mensen kent en is heel vertrouwd met hen. Het gaat ook heel passend voor de doelgroep: kleinschalig in een leuke sfeer! Dit is een perfect alternatief voor de ouderwetse grotschalige onpersoonlijke vorm van dagopvang. Het is natuurlijk perfect dat Henk en Gerrie ook overgaan tot 24-uurs zorg in dezelfde opzet, als opname noodzakelijk is! 

Jan Verniers


(23) Annemarie
wo, 6 juni 2012 12:13:35 +0000

Hoi Gerrie en Henk, 
Zo, wat zijn jullie druk geweest met deze fantastische website! Zeer overzichtelijk. 
En Gerrie, ik heb jou als werkbegeleidster op RP gehad en veel van je kunnen leren. Ik weet zeker dat je, in jullie nieuwe woon-zorghuis, de leerlingen ook perfect kan gaan begeleiden. 
En Henk jij bent gewoon een fantastische man, zeer lief, rustig en gedreven naar de mensen toe. 
Wie weet komen we elkaar snel weer tegen. 

Groetjes Annemarie


(22) Samira
wo, 6 juni 2012 08:07:14 +0000

Hoi Henk en Gerrie, 

Wij willen jullie bij deze heel veel succes wensen met de Harmonie. 
Ik weet zeker dat het een heel fijn, vertrouwd en zorgzaam ' huis ' gaat worden en dat jullie al jullie kennis, maar vooral liefde er in zullen steken! 

Groetjes, 

Samira en Victor


(21) Claudia
di, 5 juni 2012 14:27:25 +0000

Gerrie, ik ken jou doordat we samen hebben gewerkt op R.P. 
Wat fijn dat mensen nu jouw warmte, inlevingsvermogen en professionaliteit mogen ervaren in jullie eigen dagopvang. 
Succes! 
Claudia Disselhorst, 
gezondheidszorgpsycholoog


(20) Do
di, 5 juni 2012 13:31:07 +0000

Beste Gerrie en Henk 
Gerrie kan ik het best omschrijven als een kundig, oprecht, eerlijk en heerlijk mens. Humor en een super drive om goed voor mensen te zijn en te zorgen. 
We hebben het samen goed gehad op R.P. 
Dit nieuwe avontuur komt uit jullie hart en zal daarom ook slagen! Het is een prachtig project waar de zorg op zit wachten! 
Heel veel succes en veel liefs van Do 
nwEfs


(19) Sylvia
ma, 4 juni 2012 21:20:14 +0000

hallo Gerrie en Henk 
Jullie web-site ziet er super uit.Eerst mijn diploma VIG halen en dan wie weet? Veel succes!!! 
Groetjes Sylvia


(18) Ramona
ma, 4 juni 2012 15:11:49 +0000

ik ben ramona en ik loop stage op de dagopvang de harmonie. 
ik loop alleen maar op de donderdag stage. 
het is een sfeer volle huiskamer met gezellige mensen. 
die je de zorg kan beiden die ze nodig hebben. 
ik vind het super knap van henk en gerrie dat ze kleinschalig gaan opstarten. 
ik wens jullie heel veel succes nog. 
iedereen is van harte welkom op de dagopvang de harmonie, kom gezellig is een kijkje nemen. 

Ramona


(17) Floortje Dekkers
ma, 4 juni 2012 07:59:54 +0000

Beste lezer, 
Ik heb voor de wijkkrant van Malburgen al verscheidene keren contact gehad met Gerrie en Henk. Een middag heb ik een tijdje bij de dagopvang in het Bruishuis gezeten en toen viel me op hoe huiselijk, warm en gezellig de sfeer daar is. Mijn eigen oma was de laatste jaren van haar leven zwaar dementerend en ik herinner me nog heel goed hoe zij werd behandeld. Er werd gedachteloos appelmoes bij haar naar binnen gelepeld áls iemand daar al tijd voor had, want soms hing ze ook maar een beetje boven haar schaaltje en moest ze het zelf doen (wat dus niet meer ging). Ze vergaten haar ook wel eens van het toilet te halen. Wat een contrast met de mensen die bij De Harmonie komen. Voor iedereen is er een vriendelijk woord, een grapje, er worden samen veel dingen gedaan (koken, boodschappen halen, sigaretje roken buiten, knutselen, spelletjes) en de clïënten maken een hele ontspannen indruk. Gerrie en Henk zijn echt betrokken en dat is aan alles te merken.


(16) Akram Chouaibi
ma, 4 juni 2012 04:20:37 +0000

Hallo, 

Ik ben Akram en loop stage bij de dagopvang " De Harmonie ". 
Ik heb het naar me zin en loop 2 dagen stage bij de dagopvang. 
Het sfeer is daar heel gezellig, ik vind het leuk om met mensen samen te zijn en de zorg te geven die ze nodig hebben. 
Ik vind het knap wat Gerrie en Henk hebben bereikt zo kleinschalig en gastvrij dat zie je niet overal. 
Heel veel succes Gerrie en Henk. 

Groetjes van Akram


(15) andre
vr, 1 juni 2012 15:36:49 +0000

hallo gerrie en henk,mijn moeder heeft het goed naar de zin bij jullie,gezellig en huislijke sfeer.ze hoopt dat ze door 2 keer in de week bij jullie te komen nog langer zelfsstandig te kunnen wonen,activiteiten zijn leuk en helpen met koken etcdus dikke pluim voor jullie grt andre


(14) Annelien Frentz vrijwilligster
do, 31 mei 2012 17:33:14 +0000

hallo ik ben Annelien ik werk pas als vrijwilligster bij de dagopvang De harmonie. Nu nog 1 dag per week en binnen kort komt er nog een tweede dag bij. 
Ik vind het erg gezellig om met mensen samen te zijn. 
Het is een leuke werkplek om hier te werken. 
Met Gerrie en Henk is het ook leuk samen te zijn en te werken. 
Annelien Frentz


(13) Maria Snik
za, 26 mei 2012 11:39:50 +0000

Ik heb twee weken geleden gezien dat de nieuwbouw al aardig opschiet het wordt een schitterende locatie helemaal top voor de toekomstige bewoners. 
Ook bij de dagopvang heerst een relaxte en ontspannen sfeer, het doet de mensen zichtbaar goed om in een rustige, herkenbare omgeving te verblijven. De mensen die er komen voor de dagopvang, helpen met plezier mee, en de mensen die er komen voor dagopvang genieten zichtbaar van de vriendelijke en rustige sfeer en omgeving. 
Mensen voelen zich hier thuis, in deze veilige en gezellige omgeving. 

Gerrie, en Henk, heel veel succes met alles. 

Het is voor jullie een hele drukke tijd, maar jullie krijgen er iets fantastisch voor terug. 
Wonen met zorg, jullie trots. Goretjes, Maria


(12) Jacqueline Hutjens
za, 26 mei 2012 11:30:21 +0000

Hoi Gerrie en Henk, 
Ik heb de start van de bouw mee mogen maken en daarna nog 
een kijkje mogen nemen op de Harmonie. Hier is een sfeer die voor de doelgroep herkenbaar is en waar ze zich zeker thuis gaan 
voelen. Ik heb ook nog een kijkje mogen nemen in de tekeningen zoals het "Huis" eruit gaat zien. Dit wordt zeker een thuis voor de 
bewoners. Ik wens jullie veel succes!! 

Jacqueline Hutjens


(11) annemarie
za, 26 mei 2012 11:28:52 +0000

Hallo Gerrie en Henk 
Ik heb een middagje met jullie mee mogen lopen, ik vond het 
een super ervaring. Er heerst zo'n huiselijke sfeer!! Jullie zijn precies wat deze doelgroep nodig heeft. Dit is de oplossing voor 
demente ouderen die nog enigszins thuis kunnen wonen maar 
ook wat begeleiding nodig hebben en ondersteuning ten behoeve van de partner en of mantelzorger. Ik kom zeker jullie nog een keer helpen. 

Groetjes en heel veel succes. 
Liefs Annemarie


(10) Jan en Maria
za, 26 mei 2012 11:27:14 +0000

Lieve Gerrie en Henk, 

Wij blijven jullie volgen, en houd ons op de hoogte. 
Wij geven mensen in onze omgeving die dagopvang, of 
kleinschalig wonen nodig hebben beslist jullie folder en 
prijzen jullie aan als zeer goede, en lieve mensen die 
zorg bieden vanuit hun hart. 

Heel veel succes, liefs Maria,en jan


(9) Maria en Jan
za, 26 mei 2012 11:26:29 +0000

Lieve Gerrie en Henk, 
Wat een geweldig initiatief van jullie om dit op te 
starten, dagopvang en volgend jaar kleinschaligwonen, en 
in december 2011 de start daarvan SUPER 
Gerrie ik ken jou van het werken bij RP, en van de 
opleiding jij weet nog waar de mensen recht op hebben die 
hulp behoeven en dat is, veel aandacht en liefde, en 
goede zorg niet alleen door een pilletje,mensen in hun 
waarde laten. 
Gerrie jij bent daar een KEI IN,samen met Henk wordt dat 
een groot succes. liefs Jan, Maria xxx


(8) Mariëtte
za, 26 mei 2012 11:25:21 +0000

Hoi Gerrie en Henk, 
Wat een mooi initiatief. SUPER!!! 
Het ziet er erg gezellig en rustgevend uit. Ik vind het wel een teken van lef om in deze tijd zo iets moois op te starten. 
Gerrie, ik ken je van de opleiding: daar ben je een bevlogen persoon die doet wat ze zegt en zich voor 300% inzet. Heel veel 
succes en ik blijf jullie volgen en houd me op de hoogte hoor. 

Heel veel lieve 
groetjes, 
Mariëtte


(7) andre shipper
za, 26 mei 2012 11:22:13 +0000

hoi gerrie en henk ben van de week met mijn moeder bij 
jullie geweest,ze had goeie indruk,dat had ik zelf ook 
jullie zijn warme mensen en stellen mensen op hun gemak, 
mijn complimenten mijn moeder kijkt er naar uit wanneer 
ze mag komen jullie horen mij nog wel gr andre


(6) Fadime Kumas
za, 26 mei 2012 11:20:28 +0000

Beste Gerrie en Henk, 

Wij wensen jullie heel veel succes met de bouw en de 
dagopvang! 

Warme groet, 

Fadime Kumas 

Tugra Thuiszorg 
Akkerwindestraat 1 K605 
6832 CR Arnhem 
026-7502887 
www.tugrazorg.nl 
info@tugrazorg.nl


(5) jose
za, 26 mei 2012 11:18:52 +0000

hoi gerrie en henk,de dagopvang straalt rust uit de 
clieenten zullen zich daar met jullie zorg zich veilig 
voelen en nu weetend over dik een jaar ook een 
kleinschalig woning voor de demente cli?nten dit is een 
mooie opstap voor clienten die nu nog thuis kunnen wonen 
met een paar dagen dagopvang en dan ook door kunnen 
stromen naar het kleinschalige huiselijke woning waar men 
de zorg krijgt die men nodig heeft met veel liefde warmte 
en structuur bij de verpleging die ze dan al kennen veel 
sucses j


(4) Rob en Jacqueline
za, 26 mei 2012 11:18:02 +0000

De Harmonie is een mooie, leuke en sfeervolle dagopvang 
waar Henk en Gerrie op een liefdevolle en professionele 
manier zorg geven. 
Ze nemen echt de tijd voor de mensen en geven de aandacht 
die ze nodig hebben. 

Lieve Henk en Gerrie, 

Ik hoop dat jullie een mooie tijd krijgen en dat veel 
mensen de weg weten te vinden naar de dagopvang. 
Jullie gaan er helemaal voor en geven altijd net dat 
beetje meer. 
Veel succes en maak er wat moois van. 

Liefs uit duiven


(3) dorianne
za, 26 mei 2012 11:17:23 +0000

Alle mensen die bij jou Gerrie op de dagopvang komen 
zullen geen betere plek krijgen! Gerrie ik ken je van de 
opleiding als een lieve warme persoonlijkheid die alles voor iedereen over heeft. Een prachtig initiatief. 
LEUK. Ik hoop dat jullie een hele fijne tijd krijgen met 
alle lieve mensen om jullie heen. Ik blijf jullie volgen. 
HEEL VEEL SUCCES!!! Liefs Dorianne


(2) Hans Wijtman
za, 26 mei 2012 11:15:57 +0000

Afgelopen dinsdag maakte ik kennis met Henk en Gerrie van 
dagopvang de Harmonie. De indruk die zij op me maakten 
was professioneel ?n betrokken. Echt een aanwinst voor de 
Malburgers. Ik wens jullie heel veel succes!


(1) Jannie
za, 26 mei 2012 11:14:28 +0000 

Ik ben Jannie en wil even laten weten dat dagopvang 
"De Harmonie" er mooi en sfeervol uitziet.de inrichting 
en de sfeer is warm en straalt liefde uit. 
Dagopvang "De Harmonie" zeer veel succes gewenst. 

Jannie.


Stuur ons een berichtje

Wilt u in ons gastenboek komen te staan? Laat dan een berichtje achter via het onderstaande formulier.

Uw voor- en achternaam

Uw e-mailadres

Uw bericht

loading